Lääne-Viru Jäätmekeskus

Vanarehvide vastuvõtt Jäätmekeskuses on peatatud.

Lahtiolekuajad:

ESMASPÄEV 8.00 - 18.00

TEISIPÄEV    8.00 - 18.00

KOLMAPÄEV 8.00 - 18.00

NELJAPÄEV   8.00 - 18.00

REEDE          8.00 - 18.00

LAUPÄEV   9.00 - 17.00

Suletud pühapäeval ja riiklikel pühadel. 

Jäätmete vastuvõtuhinnad alates 01.01.2019 siin

 Jätame endale õiguse klienti mitte teenindada kui :

 • üleantavad jäätmed ei ole meie jäätmenimistus

 • kliendil puuduvad maksevahendid või tal puudub juhatuse liikme allkirjaga garantiikiri antud teenuse eest tasumiseks

 • on üleval varasemad võlgnevused

Jäätmekeskus kohapeal mahalaadimisteenust ei osuta.

Olme- ja ehitusjäätmeid tuleb juba tekkekohas (nt kodus) eelsorteerida, st. olmejäätmetest tuleb koguda eraldi järgmised jäätmeliigid: 

• pakendijäätmed
• paberi- ja papijäätmed
• elektroonikajäätmed
• ohtlikud jäätmed
• biolagunevad jäätmed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääne-Viru Jäätmekeskusest

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus on asutatud 6. septembril 2007. a 15 Lääne-Virumaa omavalitsuse poolt, kelleks olid Tapa vald, Kadrina vald, Haljala vald, Vihula vald, Väike-Maarja vald, Laekvere vald, Tamsalu vald, Rakke vald, Rakvere vald, Vinni vald, Sõmeru vald, Kunda linn, Rakvere linn.

Kus me asume?

 INFO jäätmete vastuvõtmisest Jäätmekeskuses telefonil 622 6049 (kaalumaja) või info@lvjk.ee

 

 INFO Rakvere linna, Vinni ja Rakvere valla korraldatud jäätmeveo küsimustes          telefonil 6 165 165 või klient@lvjk.ee                  esmaspäevast reedeni                             kella 9.00 - 17.30

 

Projekti kirjeldus

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse projekt „Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskuse rajamine“ sai KIK-i juhatuse 23.04.2010 otsusega nr 1-25/35 Ühtekuuluvusfondi meetmest „Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine“ toetust.

Projekti nimetus: Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskuse rajamine
 
Projekti number struktuurtoetuste keskregistris:
2.1.0601.09-0003

Eelarve:Ühtekuuluvusfondi logo

Projekti kogumaksumus 60 459 966 krooni
Abikõlblikud kulud 50 542 905 krooni
sh ÜF toetus 36 105 281,67 krooni
Omafinantseering 14 437 623,33 krooni


Abikõlblikuse periood: 01.01.2010 – 31.12.2011

Loe edasi

Projekti kulg

 • Hanke läbiviimine pangalaenu taotlemiseks
  03-07.2010 
 • Hanke läbiviimine õigusteenuse osutaja leidmiseks
  01.07.2010 - 26.07.2010 
 • Õigusteenuse osutamine
  10.09.2010 - 01.11.2011 
 • Hanke läbiviimine ehitusjärelvalve teostamiseks
  30.09.2010 - 1.11.2010 
 • Hanke läbiviimine ehitaja leidmiseks
  28.09.2010 - 03.12.2010 
 • Ehitustegevuse läbiviimine jäätmekäitluskeskuse rajamiseks
  01.01.2011 - 01.11.2011 
 • Ehitusjärelvalve teostamine
  01.01.2011 - 01.12.2011 
 • Hanke läbiviimine prügipressi ostmiseks
  17.01.2011 
 • Hanke läbiviimine rataslaaduri ostmiseks
  17.01.2011 
 • Hanke läbiviimine konteinerite ostmiseks
  02.06.2011 - 28.06.2011 
 • Hanke läbiviimine inventari ostmiseks
  2011 
 • Hanke läbiviimine tänutahvlite ostmiseks
  2011