ÜF PROJEKT

Projekti kirjeldus

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse projekt „Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskuse rajamine“ sai KIK-i juhatuse 23.04.2010 otsusega nr 1-25/35 Ühtekuuluvusfondi meetmest „Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine“ toetust.

Projekti nimetus: Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskuse rajamine
 
Projekti number struktuurtoetuste keskregistris:
2.1.0601.09-0003

Eelarve:Ühtekuuluvusfondi logo

Projekti kogumaksumus 60 459 966 krooni
Abikõlblikud kulud 50 542 905 krooni
sh ÜF toetus 36 105 281,67 krooni
Omafinantseering 14 437 623,33 krooni


Abikõlblikuse periood: 01.01.2010 – 31.12.2011


Projektijuht: Margus Maasik, GSM: 515 2834, E-post: margus at lvjk dot ee
 

Projekti ülevaade ja eesmärk:

Projekti eesmärk on rajada Vinni valda Lääne-Viru jäätmekäitluskeskus, mis hakkaks teenindama kogu Lääne-Viru maakonda ning kus toimuks olme- ja ohtlike jäätmete vastuvõtt, liigiti kogutud jäätmete järelsortimine, jäätmete pressimine ja pakendamine ning taaskasutusse, ladestamisele või põletamisele suunamine.

Seni ladestati maakonnas tekkivaid jäätmed peamiselt Ussimäe prügilasse, mis aga suleti nõuetele mittevastamise tõttu 16. juulil 2009.a. Lähim (75 km) nõuetele vastav prügila on Uikala prügila. Maakonnas on mitmeid jäätmekogumispunkte, kus kogutakse teatud eri liiki jäätmeid. Oma olemuselt ja pakutava teenuse mahult on nad aga jäätmekogumiskohad, mis ei rahulda piisavalt maakonna vajadusi. Jäätmejaamadest saame Riigi jäätmekava terminitest lähtuvalt rääkida vaid Tamsalus ja Väike-Maarjas. Seega kogumiskohtade võrgustik ei kata kogu maakonda. Jäätmejaamade rajamiseks aga puudub omavalitsustel raha. Seega aitab jäätmekäitluskeskus arendada maakonnas jäätmete kordus- ja taaskasutamist.
 

Kavandatavad tegevused:

 

 

Tegevus Väljund/Tulemus Toimumise aegTeostaja või Tarnija
Hanke läbiviimine pangalaenu taotlemiseks Pangalaenuleping on sõlmitud 03.-07.2010 
Hanke läbiviimine õigusteenuse osutaja leidmiseks Õigusteenuse osutamise leping on sõlmitud 01.07.2010 - 09.09.2010 
Õigusteenuse osutamine Hankedokumendid ja lepingud on vastavuses seadusandlusega 10.09.2010 - 01.11.2011Advokaadibüroo Concordia OÜ
Hanke läbiviimine ehitaja leidmiseks Ehitajaga on leping sõlmitud

28.09.2010 - 03.12.2010

 
Hanke läbiviimine ehitusjärelvalve teostamiseks Ehitusjärelvalve leping on sõlmitud

30.09.2010 - 01.11.2010

 
Ehitustegevuse läbiviimine jäätmekäitluskeskuse rajamiseks Jäätmekäitluskeskus on valmis 01.01.2011 - 01.11.2011OÜ Astlanda Ehitus
Ehitusjärelevave teostamine

Jäätmekäitluskeskus on valmis vastavalt projektile ja seadusest tulevatele nõuetele

01.01.2011 - 01.12.2011OÜ Jyrr Invest
Hanke läbiviimine prügipressi ostmiseks Prügipressi tarnija on väljavalitud 2011 OÜ VarmaPartner
Hanke läbiviimine rataslaaduri ostmiseks Rataslaaduri tarnija on väljavalitud 2011 AS EM-SERV
Hanke läbiviimine konteinerite ostmiseks Konteinerite tarnija on välja valitud 2011

 OÜ VarmaPartner

ja

OÜ Kesto

Hanke läbiviimine inventari ostmiseks Inventar on olemas. 2011OÜ Nordic Fence Group
Hanke läbiviimine tänutahvlite ostmiseks Tänutahvlid on olemas 2011 Isocom OÜ


  Fotosid ehitusobjektist leiate Galerii alt