Ohtlike jäätmete hinnakiri

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus ohtlike jäätmete vastuvõtuhinnad alates 03.04.2012

Kodumajapidamistes  tekkivaid ohtlikke jäätmeid võetakse vastu tasuta piiratud koguses (20 kg inimese kohta aastas).
Nimetus Kood Ühik

Hind

k/m-ta

Hind

k/m-ga

Liimijäätmed20 01 27kg0,30,36
Patareid ja väikeakud 20 01 33kg0,000,00
Värvi-, laki- ja lahustijäätmed
(vedelad)
20 01 27kg0,30,36
Värvi, lakijäätmed (tahked)20 01 27kg0,30,36
Õlijäätmed (vedelad)13 02 08kg0,000,00
Õlijäätmed (tahked)16 07 08kg0,20,24
Õlifiltrid16 01 07kg0,20,24
Tahmakassetid15 01 10kg0,320,38
Ravimid20 01 98kg1,21,44
Teravad ja torkivad esemed18 01 03kg1,21,44
Mürkkemikaalid j.t. kemikaalid07 07 04kg2,02,40
Elavhõbe20 01 21kg38,446,08
Määrdunud pakendid15 01 10kg0,20,24
Pliiakud16 06 01kg0,00,00
Hg – lambid20 01 21kg0,00,00
Happed06 01 01kg1,01,20